Vadības un kontroles sistēmas

ALARM SOLUTIONS Jums piedāvā dažādas sarežģītības un funkcionalitātes vadības un kontroles risinājumus. Mēs sadarbojas ar daudziem pazīstamiem sistēmu un risnājumu ražotājiem, mūsu pieredzējusī komanda pārzin tirgus tendence un risnājumus. Mes vienmēr esam atvērti jaunajam, inovācijas mūs motivē saglabāt virzību uz priekšu.

KAS IR VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMA? Vadības un kontroles sistēmas nodrošina iespēju attālināti regulēt un saņemt informāciju par visām inženiersistēmām ar informācijas tehnoloģiju tīklu starpniecību, ka arī iekārtu attālinātu kontroli. Šie risinājumi ir aktuāli resursu pakalpojumu sniedzējiem – siltuma, ūdens, enerģijas, gāzes, degvielas u.c jomu resursu piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus datu nolasīšana un attālināta iekārtu vadība nepieciešama arī industriālos procesos – jebkuram uzņēmumam, kas vēlas centralizēti vai decentralizēti pārvaldīt savas vadības sistēmas, izmantojot IT tīklus. 

Vadības un kontroles sitēma sevī ietver:

  • automatizētu uzskaiti;
  • centralizētu gala elementu vadību;
  • centralizētu pārraudzību.

Sistēma informē atbildīgās personas par visām kontrolējamajām iekārtām, nosūtot sms, e-pastu vai ievieto informāciju web-lapā. Trauksmes gadījumā katrs iekārtas vadības bloks nosūta sms servisa darbiniekam, tādejādi informējot par radušos problēmu dažu sekunžu laikā, tā ievērojami samazinot bojājumu radītos zaudējumus.

Uzdod jautājumu