Sistēmu projektēšana

Projekta izstrāde ir radošs un komplicēts process, kurš sevī ietver arī vairākus pirmsprojekta posmus.

Objekta/sistēmu audits, gadījumā, ja nepieciešams veicam sistēmu auditu un izvērtējumu esošajām sistēmām. Sniedzam ieteikumus to uzlabošanai vai plānveida nomiņai.

Projekta uzdevuma definēšana, kad visas Jūsu vēlmes ir uzklausītas un apsvērti visi argumenti un iespējamie risinājumi, ir nepieciešams skaidri definēt uzdevumu, sasniedzamos mērķus un termiņus.  

Projektēšana, lai projektu būt iespējams ieviest, nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu un saskaņot to.

Nodrošinām:

  • Drošības sistēmu iekšējo un ārējo tīklu un projektēšana;
  • Datu un telekomunikāciju iekšējo un ārējo tīklu projektēšana;
  • Aktīvo datu tīklu projektu izstrādi;
  • Atslēgu sistēmu projektēšanu;
  • Citu inženiertehnisko tīklu projektēšanu.

Katrs no iepriekš minētajiem pakalpojumiem iedalās atsevišķās projekta stadijas:

  • Objekta apsekošana un esošās situācijas novērtēšana;
  • Projektēšanas uzdevuma sagatavošana;
  • Skiču projekta izstrāde; 
  • Tehniskā projekta izstrāde;
  • Izpilddokumentācijas sagatavošana.

 

"Kvalitatīvi un detalizēti izstrādāts tehniskais projekts ir puse, no tā veiksmīgas un savlaicīgas ieviešanas."

Uzdod jautājumu