Sistēmu uzturēšana

ALARM SOLUTIONS nodrošina kvalitatīvu un LR normatīvajiem aktiem atbilstošu sekojošu sistēmu tehnisko apkopi, remontu un rekonstrukciju:

Sistēmu uzturēšana ir komplicēts ikdienas darbs, ko ar lielu atbildības sajūtu veic servisa inženieri - savas nozares profesionāļi. Lai Jūsu sistēmas varētu stabili funkcionēt, ir nepieciešamas to regulāras apkopes, darbības pārbaudes un potenciālo bojājumu novēršanas. Mūsu servisa speciālisti regulāri veic inženiertīklu un iekārtu profilaktisko apkopi, tādējādi līdz minimumam samazinot iekārtu darbības pārtraukuma iespējamību. Līdz ar regulāru sistēmu apkopi, mūsu klienti ir varējuši atteikties no dārgām un, savai pamatdarbībai neraksturīgām darbībām – remonta, tehniski materiālās bāzes uzturēšanas un sertificētu speciālistu algošanas. Šo atbildību un darbus Jūsu vietā uzņemas  ALARM SOLUTIONS sistēmu uzturēšanas serviss. 

Ugunsdrošības sistēmu un balss izziņošanas sistēmu apkopes kārtību nosaka (saskaņā ar  LVS CEN/TS 54-14:2003 „Ugunsgrēka atklāšanas un signalizāciju sistēmas” – 14.daļu: izmantošana un tehniskā apkope un  MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” .)

ALARM SOLUTIONS resursi ļauj nodrošināt 24 stundu serviss 365 dienas gadā un bojājumu novēršanas laiku no 4 stundām, atkarībā no klientam uzstādītajām sistēmām un servisa līguma noteikumiem. 

Viens pakalpojumu sniedzējs, visu Jūsu sistēmu apkalpošanai, nozīmē vienotu atbildību un augstu servisa līmeni, viegli pārskatāmus procesus un iespējas optimālāk plānot Jūsu investīcijas. ALARM SOLUTIONS nodrošina arī sistēmu dokumentācijas izgatavošanu, atjaunošanu un uzturēšanu. 

 

"Mēs rūpīgi strādājam, lai Jūsu sistēmas darbotos nevainojami!"

Uzdod jautājumu